نجف آباد و یزدانشهر، دوشنبه 28 آبان 98 را با حضور مقتدرانه نیروهای بسیجی و امنیتی در نقاط پرتردد و حساس شهر با آرامش شروع کردند و بدون مشکل خاصی به پایان رساندند.  در یزدانشهر نیز در طول روز  بیشترین حجم تردد دستگاه های مسئول  مربوط به جمع و جور کردن خسارت های آشوب شب قبل بود.

برقراری آرامش در شهرستان نجف آباد

قسمت های مختلف بخش مرکزی شهرستان نجف آباد، دوشنبه ۲۸ آبان ۹۸ را با حضور مقتدرانه نیروهای بسیجی و امنیتی در نقاط پرتردد و حساس  با آرامش شروع کرد و بدون مشکل خاصی به پایان رساند.  در بخش هایی نیز در طول روز  بیشترین حجم تردد دستگاه های مسئول  مربوط به جمع و جور کردن خسارت های آشوب شب قبل بود.

نکته قابل توجه در این موضوع، ایثار و فداکاری نیروهای امنیتی و انتظامی در حضور مستمر و مقتدرانه در سطح معابر با وجود سرمای شدید هوا بود که تحسین بیشتر شهروندان و عابرین را به دنبال داشت.

البته با توجه به کشته شدن چندین نفر از آشوبگران در حوادث اخیر و تکرار برخی تهدیدها، انتظار می رفت شهرستان شب پر ماجرایی داشته باشد و با تاریک شدن هوا، در چند نقطه تجمع هایی همراه با دادن شعارهایی انجام گرفت که با اقدام به موقع متولیان امنیت، به جایی نرسید و جمعیت بدون ایراد خسارت قابل توجهی به زیرساخت های شهری متفرق شدند.

در این میان بازار شایعات حسابی داغ بود و خیلی ها مدعی لشکر کشی اراذل و اوباش به سمت مرکز شهرستان بودند ولی بررسی های امروز ما، کذب بودن این ادعای عجیب را ثابت کرد.

دیگر شایعه داغ این روزها، آمار کشته شدگان در حوادث اخیر است. برخی این تعداد را تا ۱۰ نفر نیز اعلام کرده اند و حتی مدعی شهید شدن تعدادی از نیروهای امنیتی شده اند ولی طبق گفته منابع موثقی که تاکنون امکان ارتباط با آن ها را پیدا کرده ایم،  طی این حوادث شش نفر کشته شده اند که تعدادی در دم جان داده و برخی نیز در بیمارستان تمام کرده اند. در خصوص نیروهای انتظامی و امنیتی هم مجروح زیاد بوده ولی هیچ گزارشی از شهادت داده نشده است.

نجف آباد نیوز برقراری آرامش در شهرستان نجف آباد برقراری آرامش در شهرستان نجف آباد             300x156

نجف آباد نیوزنجف آباد نیوز

اینستاگرام