برق گرفتگی ۱۵ خرداد و مجاهد
برق گرفتگی ۱۵ خرداد و مجاهد

پس از اینکه برای اولین بار در نجف آباد قرار شد تیرهای بد قواره چراغ برق در باند شمالی طرح تعریض شریعتی جای خود را به کابلهای زمینی بدهند، بسیاری از چنین تحول مثبتی خوشحال شدند ولی با طولانی شدن این پروژه به دلیل عدم زمینی شدن به موقع خطوط مذکور،این شیرینی تا حدود زیادی […]

پس از اینکه برای اولین بار در نجف آباد قرار شد تیرهای بد قواره چراغ برق در باند شمالی طرح تعریض شریعتی جای خود را به کابلهای زمینی بدهند، بسیاری از چنین تحول مثبتی خوشحال شدند ولی با طولانی شدن این پروژه به دلیل عدم زمینی شدن به موقع خطوط مذکور،این شیرینی تا حدود زیادی تلخ شد.

در حال حاضر نیز همین موضوع چند ماهی است که برای باند غربی خیابان شهید آیت حد فاصل شریعتی تا ۱۷ شهریور تکرار شده و مجددا کل یک طرح معطل زمینی شده خطوط انتقال برق  مانده است.

به هر حال شاید کمی تاخیر در ثبت اولین تجربه زمینی کردن خطوط انتقال برق در شهر طبیعی به نظر می رسید (البته نه به اندازه چندین ماه) ولی در خیابان آیت با توجه به تجربه قبلی اینقدر معطلی و اذیت شدن شهروندان دیگر معنایی نخواهد داشت.

البته در حال حاضر کار حفاری لوله فاضلاب در مسیر خیابان آیت مرکزی تا هفده شهریور به پایان رسیده ولی به نظر می رسد سرعت عمل بیشتر ادارات مختلف بتواند کارهای عمرانی مورد نیاز شهر را زودتر به ثمر رسانده و گره ای از مشکلات شهروندان را باز کند.