نمایشگاه زندگی اقوام در دبیرستان ریحان امیر آباد نجف آباد گشایش یافت.

نمایشگاه اقوام ایرانی در نجف آباد برگزار شد

صدا و سیما: در این نمایشگاه که در دبیرستان ریحان امیر آباد تدارک دیده شده، در ۱۰ غرفه زندگی عشایر و اقوام مختلف در قالب پخت نان، تهیه کره، دوغ، تهیه آتش و چایی به تماشا گذاشته شده است.
این نمایشگاه برای بازدید مدارس تا ۱۷ اردیبهشت دایر است .

نمایشگاه اقوام ایرانی نمایشگاه نمایشگاه اقوام ایرانی در نجف آباد برگزار شد                                      8

نمایشگاه اقوام ایرانی