نخستین همایش ملی جرائم سایبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد آغاز بکار کرد . در این همایش حدود ۷۵۰ تن از متخصصان رایانه راهکارهای لازم در زمینه شناخت و پیشگیری از جرائم اجتماعی در فضای سایبری را بررسی می‌کنند. دبیر علمی این همایش یک روزه در آئین افتتاح آن گفت : از ۱۵۰ مقاله […]

نخستین همایش ملی جرائم سایبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد آغاز بکار کرد .
در این همایش حدود ۷۵۰ تن از متخصصان رایانه راهکارهای لازم در زمینه شناخت و پیشگیری از جرائم اجتماعی در فضای سایبری را بررسی می‌کنند.
دبیر علمی این همایش یک روزه در آئین افتتاح آن گفت : از ۱۵۰ مقاله رسیده به دبیرخانه همایش ۹۰ مقاله پذیرفته شد که از این تعداد ۱۵ مقاله به صورت سخنرانی و ۷۵ مقاله هم به صورت پوستر ارائه می شود.
آقای شکرچی افزود: امنیت شبکه ، شناسایی عناصر سازنده و موثر فضای سایبری بر فرهنگ، جرم شناسی سایبری، ریشه یابی جرایم رایانه ای، ، مبانی فرهنگی جلوگیری از وقوع جرایم رایانه ای ازجمله محورهای همایش ملی جرائم سایبری است.

منبع: واحد مرکزی خبر