روابط عمومی ‌آموزشکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد: آزمون کارشناسی ارشد در نجف آباد روز شنبه ۱۸ مرداد، با حضور بیش از ۳۵۰۰ نفر دانش آموخته و حدود دویست نفر از عوامل اجرایی در آموزشگاه دختران و آموزشکده سما برگزار شد.

برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر

روابط عمومی ‌آموزشکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد: آزمون کارشناسی ارشد در نجف آباد روز شنبه ۱۸ مرداد، با حضور بیش از ۳۵۰۰ نفر دانش آموخته و حدود دویست نفر از عوامل اجرایی در آموزشگاه دختران و آموزشکده سما برگزار شد.

اکرم آزاد بخت رییس آموزشکده سمیه با اعلام این خبر گفت: طی این آزمون، آموزشکده سمیه به عنوان حوزه اصلی و آموزشکده سما به عنوان حوزه فرعی، میزبان آزمون ارشد بود و مجموعه شبکه بهداشت و درمان، نیروهای نظامی و انتظامی و کلینیک فرهنگیان شهرستان با استقرار یک دستگاه آمبولانس در برگزاری هر چه بهتر برنامه و رعایت شیوه نامه های بهداشتی همکاری داشتند.

آزادبخت با اشاره به نظارت نمایندگان سازمان سنجش بر روی نحوه برگزاری آزمون اعلام داشت: تمامی شرکت کنندگان ملزم به استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی بودند و علاوه بر کنترل های بهداشتی در ورودی سالن ها، تمامی عوامل اجرایی نیز دارای تاییده سامانه سلامت بودند.

آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر photo 2020 08 09 06 47 00 300x200

آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد

برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر

 

 

آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر photo 2020 08 09 06 47 27 1024x683
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر photo 2020 08 09 06 47 22 1024x682
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر photo 2020 08 09 06 47 06 1024x683
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر photo 2020 08 09 06 47 00 1024x682
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر photo 2020 08 09 06 46 56 1024x682
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر photo 2020 08 09 06 46 45 1024x682
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد با حضور ۳۵۰۰نفر+تصاویر photo 2020 08 09 06 46 52 1024x682
آزمون ارشد ۹۹ در دانشکده سمیه نجف آباد