آزمون جامع دانشجويان دكتری نيمسال دوم سال تحصيلی ۹۸ با حضور ۲۶۰ نفر از دانشجويان متقاضی دوره دكتری در ۴۰ رشته و گرایش در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه آزاد نجف آباد

آنا: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد گفت: آزمون جامع دانشجویان دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸ با حضور ۲۶۰ نفر از دانشجویان متقاضی دوره دکتری در ۴۰ رشته و گرایش در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

 امیر‌رضا نقش  افزود: بخش کتبی آزمون جامع به‌صورت حضوری طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی درباره نحوه برگزاری بخش‌های کتبی و شفاهی آزمون جامع دکتری برگزار شد و دانشجویان واحد دانشگاهی محل سکونت خود را به‌عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب کردند.

وی ادامه داد: بخش شفاهی آزمون جامع پس از هماهنگی با ناظر جلسه و انجام تقسیم‌بندی ساعتی و تعیین نوبت به‌صورت غیرحضوری (مجازی)، از طریق سامانه مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه بین تاریخ‌های ۹۹/۵/۸ تا ۹۹/۵/۲۵  طبق برنامه زمانبندی اعلام شده برگزار می‌شود.

رییس دانشگاه آزاد برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه آزاد نجف آباد برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه آزاد نجف آباد            300x200

امیر رضا نقش

برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه آزاد نجف آباد