برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ نجف آباد به کمک ۷هزار نفر
برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ نجف آباد به کمک ۷هزار نفر
ایرنا: فرماندار نجف آباد گفت: هفت هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در امر برگزاری انتخابات در این شهرستان همکاری می‌کنند. 218 شعبه برای اخذ رای در نظر گرفته شده که  2شعبه آن سیار است.

برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ نجف آباد به کمک ۷هزار نفر

ایرنا: فرماندار نجف آباد گفت: هفت هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در امر برگزاری انتخابات در این شهرستان همکاری می‌کنند. ۲۱۸ شعبه برای اخذ رای در نظر گرفته شده که  ۲شعبه آن سیار است.

مجتبی راعی مشارکت مردم در انتخابات را مایه عزت و پیشرفت کشور دانست و افزود: از ۳۸۹ نفری که برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کرده بودند، ۲۸۶ نفر  تایید صلاحیت شدند.

فرماندار نجف آباد

مجتبی راعی

برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ نجف آباد به کمک ۷هزار نفر