ایسکا نیوز:اولین رویداد کارآفرینی و توسعه کسب و کار با نام موداک (من و دانشگاه کارآفرینم) با موضوع فرصت‌های کارآفرینی در دانشگاه آزاد نجف‌آباد ویژه استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه برگزار می‌گردد. گفتنی است مهلت ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی تا ۱۷ مهرماه است.  

ایسکا نیوز:اولین رویداد کارآفرینی و توسعه کسب و کار با نام موداک (من و دانشگاه کارآفرینم) با موضوع فرصت‌های کارآفرینی در دانشگاه آزاد نجف‌آباد ویژه استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه برگزار می‌گردد.

گفتنی است مهلت ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی تا ۱۷ مهرماه است.برگزاری اولین رویداد کارآفرینی در دانشگاه آزاد نجف آباد برگزاری اولین رویداد کارآفرینی در دانشگاه آزاد نجف آباد                     300x200