اولین همایش داخلی خود مراقبتی دیابت با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در این دانشگاه برگزار می‌شود. اولین همایش داخلی خود مراقبتی دیابت با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و انجمن خیریه جنان نجف آباد، ۲۴ آذرماه در این دانشگاه برگزار خواهد شد. از […]

اولین همایش داخلی خود مراقبتی دیابت با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در این دانشگاه برگزار می‌شود.

اولین همایش داخلی خود مراقبتی دیابت با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و انجمن خیریه جنان نجف آباد، ۲۴ آذرماه در این دانشگاه برگزار خواهد شد.
از محوهای برگزاری این همایش می‌توان به مواردی از قبیل تغذیه و دیابت، ورزش و دیابت، دیابت و درمان‌های نوین و عوارض دیابت اشاره کرد.
گفتنی است علاقه مندان برای ارسال اصل مقاله و ثبت نام نهایی در این همایش تا روز ۱۷ آذرماه فرصت خواهند داشت.