صدا و سیما:رئیس اداره آموزش بهره برداران جهاد کشاورزی استان گفت: از ابتدای سال تاکنون، بیش از10 دوره کارگاه آموزش نوغانداری در شهرستانهای مبارکه، نجف آباد و لنجان ویژه خانوارهای روستائی و زندانیان برگزار شده است.

برگزاری دوره آموزشی نوغانداری در نجف آباد

صدا و سیما: رئیس اداره آموزش بهره برداران جهاد کشاورزی استان گفت: از ابتدای سال تاکنون، بیش از۱۰ دوره کارگاه آموزش نوغانداری در شهرستانهای مبارکه، نجف آباد و لنجان ویژه خانوارهای روستائی و زندانیان برگزار شده است.

علیرضا فاتحی در ششمین دوره آموزش پرورش کرم ابریشم و تولید پیله تر در شهر سده لنجان هدف از برگزاری این کارگاه های آموزشی را توانمند سازی، مهارت آموزی و ایجاد اشتغال در روستاها برشمرد و افزود: روستائیان و کشاورزان می توانند با تهیه جعبه تخم کرم ابریشم به مدت ۳۰ تا ۴۰ روز به تولید پیله ابریشم اقدام کنند که در شرایط مساعد ازهرجعبه، به میزان ۴۰ کیلوگرم پیله تر حاصل می شود که با خرید تضمینی ،در بازار امروز ارزش افزوده زیادی برای اقتصاد خانوارهای روستائی به دنبال خواهد داشت.

پرورش کرم ابریشم برگزاری برگزاری دوره آموزشی نوغانداری در نجف آباد

نوغانداری

نجف آباد نیوز