برگزاری دوره آموزش طب سنتی در دانشگاه بقیه الله+تصویر
برگزاری دوره آموزش طب سنتی در دانشگاه بقیه الله+تصویر
 برای اولين بار در کشور، دوره آموزش طب سنتی ایرانی با ارائه گواهی معتبر، توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم(عج) برگزار می شود.

برگزاری دوره آموزش طب سنتی در دانشگاه بقیه الله+تصویر

برای اولین بار در کشور، دوره آموزش طب سنتی ایرانی با ارائه گواهی معتبر، توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم(عج) برگزار می شود.

این دوره به بصورت مجازی برگزار می شود و دوره های عملی آن با حضور در دانشگاه، برگزار خواهد شد.

این کانال مستقیما با اعمال نظر دبیر محترم شورای راهبردی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله و مشاور طب سنتی درمانگاه بقیهالله اداره میشود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام، می توانید به نشانی زیر رجوع کنید:

https://eitaa.com/joinchat/3106734144C23be757616

دوره آموزش طب سنتی

دوره آموزش طب سنتی

برگزاری دوره آموزش طب سنتی در دانشگاه بقیه الله+تصویر