ایسکانیوز: مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت:با توجه به این ‌که مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد به ‌صورت تخصصی در حوزه ساخت تجهیزات پزشکی فعالیت دارد، برگزاری رویدادهای «ایده شو» با محوریت بیومواد، بیومکانیک و بیوالکتریک در این راستا پیش‌بینی‌شده است.

برگزاری دوره پیشرفته کارآفرینی در دانشگاه آزاد نجف آباد

ایسکانیوز: مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت:با توجه به این ‌که مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد به ‌صورت تخصصی در حوزه ساخت تجهیزات پزشکی فعالیت دارد، برگزاری رویدادهای «ایده شو» با محوریت بیومواد، بیومکانیک و بیوالکتریک در این راستا پیش‌بینی‌شده است.

احسان روحانی افزود:برگزاری رویداد «کارنو» با همکاری هلدینگ «صیدکو» و شتاب‌دهنده «صفاتک» به شناسایی و جذب ایده‌های برتر می‌پردازد و ایده‌های مرتبط با حوزه ساخت تجهیزات پزشکی در مرکز رشد مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

روحانی بیان کرد: دوره‌های آموزشی مدون شامل دوره «صفر تا صد کارآفرینی» که فاز مقدماتی آن در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ در دوازده جلسه تشکیل شد. دوره پیشرفته آن نیز از اواخر مهر ماه تشکیل خواهد شد، این دوره‌ها محل مناسبی برای معرفی مرکز رشد به مخاطبان است.

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد نجف آباد

برگزاری دوره پیشرفته کارآفرینی در دانشگاه آزاد نجف آباد