برگزاری غیرحضوری ۱۱۹جلسه دادرسی در نجف‌آباد
برگزاری غیرحضوری ۱۱۹جلسه دادرسی در نجف‌آباد
رییس دادگستری شهرستان گفت: طی یک‌سال گذشته و با توجه به شرایط کرونایی و لزوم کاهش تردد زندانیان به خارج از فضای زندان، بیش از 119 جلسه دادرسی غیرحضوری در دادگستری شهرستان برگزار شده که این میزان هنوز فاصلۀ قابل توجهی با نقطه ایده‌آل دارد.

برگزاری غیرحضوری ۱۱۹جلسه دادرسی در نجف‌آباد

رییس دادگستری شهرستان گفت: طی یک‌سال گذشته و با توجه به شرایط کرونایی و لزوم کاهش تردد زندانیان به خارج از فضای زندان، بیش از ۱۱۹ جلسه دادرسی غیرحضوری در دادگستری شهرستان برگزار شده که این میزان هنوز فاصلۀ قابل توجهی با نقطه ایده‌آل دارد.

احمد براتی از کاهش تردد محکومان در خارج زندان به عنوان یکی از امتیازهای این روش نام برد و گفت: قانون جدید چک که طی ماه‌های اخیر و به تدریج در حال اجرا شدن است، نقش مهمی در کاهش مراجعات به دستگاه قضایی و تشکیل پرونده‌ها داشته و به نظر می‌رسد در بلند‌مدت، به نفع تولید‌کنندگان و فعالین واقعی بازار خواهد بود.

براتی از امکان فعالیت وکلای جهادی در دادگستری شهرستان به منظور برخورداری اقشار ضعیف از وکیل سخن گفت و خاطر نشان کرد: سرقت، مطالبه خسارت، تامین خواسته، توهین به اشخاص، نگهداری موادمخدر، ضرب و جرح، مطالبه وجه، تصادف و مطالبه وجه چک به ترتیب بالاترین فراوانی پرونده‌های ارجاعی به شعب دادگستری شهرستان را تشکیل می‌دهند.

رییس دادگستری نجف‌آباد، جرایم مرتبط با اشخاص را دارنده بالاترین سهم در پرونده‌های این مجموعه دانست و اعلام کرد: متاسفانه آستانۀ تحمل مردم به دلایل مختلف بسیار پایین آمده و آماده ارائۀ آمار تفکیکی و تحلیلی از این جرایم به مراکز متولی فرهنگ هستیم تا با حرکتی تعاملی و هماهنگ، در مسیر رفع این معضلات اقداماتی انجام شود.

احمد براتی رییس جدید دادگستری نجف آباد

احمد براتی رییس جدید دادگستری نجف آباد

برگزاری غیرحضوری ۱۱۹جلسه دادرسی در نجف‌آباد