برگزاری مانور امداد جاده ای استان با محوریت نجف آباد
برگزاری مانور امداد جاده ای استان با محوریت نجف آباد

داریوش کریمی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این مانور با هدف افزایش توان عملیاتی نیروهای امداد و نجات جاده ای درحوادث راهها و تصادفات، در منطقه غرب با محوریت فریدن و در منطقه جنوب غرب با محوریت نجف آباد برگزار شد. کریمی افزایش سطح آگاهی و توان اعضای مدیریت بحران شهرستانها، […]

داریوش کریمی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این مانور با هدف افزایش توان عملیاتی نیروهای امداد و نجات جاده ای درحوادث راهها و تصادفات، در منطقه غرب با محوریت فریدن و در منطقه جنوب غرب با محوریت نجف آباد برگزار شد.

کریمی افزایش سطح آگاهی و توان اعضای مدیریت بحران شهرستانها، به کارگیری تیم های عملیاتی و تجهیزات موجود نجات جهت رهاسازی مصدومین، ارتباط بین اتاق های فرمان و مراکز عملیات اضطراری و ارتقاء توان عملیاتی نیروها را از جمله اهداف این مانور عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مانور امداد و نجات جاده ای هفته پیش در منطقه شرق برگزار شده بود، اضافه کرد: این مانور همزمان با دهه ارتقای ایمنی و حمل و نقل در راهها، با پیش فرض واژگونی اتوبوس و با همکاری شعب جمعیت هلال احمر در مناطق جنوب، جنوب غرب و مدیریت بحران استان برگزار شد.