روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزسنگ، هفته فرهنگی این شهر را 25 الی 31 شهریور ماه برگزار خواهند کرد.

برگزاری هفته فرهنگی کهریزسنگ+فیلم

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزسنگ، هفته فرهنگی این شهر را ۲۵ الی ۳۱ شهریور ماه برگزار خواهند کرد.

این برنامه با همکاری تلویزیونی «کاریز» برگزار خواهد شد.

هفته فرهنگی کهریزسنگ

هفته فرهنگی کهریزسنگ

برگزاری هفته فرهنگی کهریزسنگ+فیلم