پنجمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو به همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری و با همکاری نهادهای ترویجی دانشگاه آزاد نجف آباد شامل انجمن علمی تحقیقاتی زیست شناسی سلولی مولکولی و شیمی، انجمن علمی عمران و انجمن علوم و مهندسی مواد برگزار می‌شود. سرفصل‌های این مسابقه شامل نانو […]

پنجمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو به همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری و با همکاری نهادهای ترویجی دانشگاه آزاد نجف آباد شامل انجمن علمی تحقیقاتی زیست شناسی سلولی مولکولی و شیمی، انجمن علمی عمران و انجمن علوم و مهندسی مواد برگزار می‌شود.
سرفصل‌های این مسابقه شامل نانو ساختارها، روش‌های ساخت و سنتز نانو ساختارها، روش‌های شناسایی و آنالیز نانو ساختارها، کاربردهای فناوری نانو و تجاری سازی فناوری نانو می‌باشد.
گفتنی است، پنجمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.