برگزاری پنجمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو در دانشگاه آزاد نجف‌آباد
برگزاری پنجمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو در دانشگاه آزاد نجف‌آباد

پنجمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو به همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری و با همکاری نهادهای ترویجی دانشگاه آزاد نجف آباد شامل انجمن علمی تحقیقاتی زیست شناسی سلولی مولکولی و شیمی، انجمن علمی عمران و انجمن علوم و مهندسی مواد برگزار می‌شود. سرفصل‌های این مسابقه شامل نانو […]

پنجمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو به همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری و با همکاری نهادهای ترویجی دانشگاه آزاد نجف آباد شامل انجمن علمی تحقیقاتی زیست شناسی سلولی مولکولی و شیمی، انجمن علمی عمران و انجمن علوم و مهندسی مواد برگزار می‌شود.
سرفصل‌های این مسابقه شامل نانو ساختارها، روش‌های ساخت و سنتز نانو ساختارها، روش‌های شناسایی و آنالیز نانو ساختارها، کاربردهای فناوری نانو و تجاری سازی فناوری نانو می‌باشد.
گفتنی است، پنجمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.