آنا:  از بیستم اسفند ماه تاکنون و همزمان با شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۳ هزار جلسه آموزش آنلاین در آموزشکده سمای نجف‌آباد برگزار شده است.

برگزاری ۳ هزار آموزش بر خط در آموزشکده سما نجف آباد

آنا:  از بیستم اسفند ماه تاکنون و همزمان با شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۳ هزار جلسه آموزش برخط در آموزشکده سمای نجف‌آباد برگزار شده است.

مدارس سما نیز از این سامانه برای برگزاری کلاس‌های برخط استفاده می‌کنند و در این راستا به‌منظور برقراری ارتباط مستمر دانشجویان با استادان و کادر اداری اتاق‌های مجازی تعریف و به‌طور تمام‌وقت پاسخگوی ارباب رجوع به‌صورت مجازی بودند.

براساس دستورالعمل برگزاری امتحانات توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی‌و‌حرفه‌ای سمای نجف‌آباد آمادگی لازم برای برگزاری امتحانات پایان‌ترم به‌صورت مجازی را دارد و زیرساخت‌های لازم را نیز فراهم کرده است.

آموزشکده سما نجف آباد برگزاری ۳ هزار آموزش بر خط در آموزشکده سما نجف آباد برگزاری ۳ هزار آموزش بر خط در آموزشکده سما نجف آباد        300x200

آموزشکده سما نجف آباد

برگزاری ۳ هزار آموزش بر خط در آموزشکده سما نجف آباد