در شرایطی که برخی تلاش دارند با بزرگ کردن لغو چند کنسرت، دنبال «کرسنت»های خود باشند، معاون اداره کل ارشاد استان اصفهان گفته که پارسال بیش از 590کنسرت در استان برگزار شده.

برگزاری ۵۹۳ کنسرت در یک سال

در شرایطی که برخی تلاش دارند با بزرگ کردن لغو چند کنسرت، دنبال «کرسنت»های خود باشند، معاون اداره کل ارشاد استان اصفهان گفته که پارسال بیش از ۵۹۰کنسرت در استان برگزار شده.

خبرگزاری صدا و سیما:معاون فرهنگ و هنر اداره کل ارشاد استان گفت:پس از سه سال ثبات قیمت، بلیط کنسرت در استان از ۴۵تا ۶۵هزار تومان به ۶۵تا ۸۵تومان رسیده است. سیتی سنتر ،تالار رودکی ،تالار فرشچیان ،تالار خورشید ،مجتمع شیخ بهایی شاهین شهر ،حوزه هنری و تالار شیخ بهایی گلدشت از مراکز برگزاری کنسرت های موسیقی در استان هستند.

پرویز طاهری گفت: امسال نیز ۱۶۰کنسرت در استان اجرا شده است.

کنسرت ایرج در گلدشت برگزاری ۵۹۳ کنسرت در یک سال برگزاری ۵۹۳ کنسرت در یک سال                   14 300x200

کنسرت ایرج در گلدشت

برگزاری ۵۹۳ کنسرت در یک سال