نمایشگاه کتاب، جمع خوانی، بلندخوانی و قصه گویی از کتب مرتبط با این ایام، برگزاری مسابقات فرهنگی، نقاشی و رنگ آمیزی ویژۀ کودکان، نشست های کتابخوان، نمایشگاه عکس و بازدید دانش آموزان از کتابخانه ها از ویژه برنامه های دهه فجر کتابخانه های عمومی شهرستان بودند.

برگزاری ۷۶ ویژه برنامه دهه فجر در نجف آباد

نمایشگاه کتاب، جمع خوانی، بلندخوانی و قصه گویی از کتب مرتبط با این ایام، برگزاری مسابقات فرهنگی، نقاشی و رنگ آمیزی ویژۀ کودکان، نشست های کتابخوان، نمایشگاه عکس و بازدید دانش آموزان از کتابخانه ها از ویژه برنامه های دهه فجر کتابخانه های عمومی شهرستان بودند.

روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نجف آباد: احمدی سرپرست این اداره گفت: بیش از هفتاد وشش ویژه برنامه در این مدت به میزبانی ۹ باب کتابخانه نهادی شهرستان اجرا شد و ۲۱بهمن نیز عضویت در کتابخانه ها رایگان بود.

کتابخانه برگزاری ۷۶ ویژه برنامه دهه فجر در نجف آباد برگزاری ۷۶ ویژه برنامه دهه فجر در نجف آباد                 2 300x217

کتابخانه

برگزاری ۷۶ ویژه برنامه دهه فجر در نجف آباد