برگ های پاییزی نجف آباد، جمع نمی شوند
برگ های پاییزی نجف آباد، جمع نمی شوند
پایگاه خبری شهرداری: معاونت خدمات شهری شهرداری نجف آباد گفت:عدم جمع آوری برگ های پاییزی در پارک های سطح شهر در چند سال اخیر جز برنامه های شهرداری بوده و خوشبختانه مورد استقبال خوب شهروندان هم قرار گرفته است.

برگ های پاییزی نجف آباد، جمع نمی شوند

پایگاه خبری شهرداری: معاونت خدمات شهری شهرداری نجف آباد گفت:عدم جمع آوری برگ های پاییزی در پارک های سطح شهر در چند سال اخیر جز برنامه های شهرداری بوده و خوشبختانه مورد استقبال خوب شهروندان هم قرار گرفته است.

امین ایوبی ادامه داد:امسال نیز برگ های پاییزی پارکهای کوهستان، ملت، لاله، فیروزه، گلها، کبیرزداده، دانشجو، فرهیختگان، هزارگل، نگین، بهشت و چهارباغ نجف آباد و مسیر کوچه باغ زندگی جمع آوری نخواهد شد و فقط مسیر هدایت آب های سطحی پاکسازی خواهد شد.

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

بوستان زندگی نجف آباد

پاییز نجف آباد

پاییز

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

پاییز نجف آباد

برگ های پاییزی نجف آباد، جمع نمی شوند