فارس: نماینده مردم در مجلس گفت: بعد از اینکه رأی قطعی صادر شد دادستان کل کشور اعلام کرد که جلوی بزرگترین زمین خواری ایران گرفته شد، امروز آن مافیا دوباره فعال شده است در صورتی که این زمین متعلق به کل مردم ایران است.

بزرگترین زمین خواری ایران در حوزه انتخابیه نجف آباد

فارس: نماینده مردم در مجلس گفت: بعد از اینکه رأی قطعی صادر شد دادستان کل کشور اعلام کرد که جلوی بزرگترین زمین خواری ایران گرفته شد، امروز آن مافیا دوباره فعال شده است در صورتی که این زمین متعلق به کل مردم ایران است.

ابوالفضل ابوترابی گفت: کارخانه شهید مدرس کرون مساحت ۵ هزار هکتار دارد و دارای مخزن آب بسیار بزرگ و نیروگاه برق اختصاصی است، در دهه ۸۰ و در همان زمانی که من دادستان بودم، این کارخانه را با قیمت بسیار کمتر از قیمت واقعی به فروش گذاشتند.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دادستانی به این زمین خواری بزرگ ورود پیدا کرد و با آن برخورد شدید قضایی کردیم، در نتیجه این کارخانه به بیت المال برگشت و اکنون متعلق به منابع طبیعی است.
دادستان اسبق تیران و کرون تصریح کرد: طبق کارشناسی که انجام شد، قیمت این کارخانه ۲۵۰ میلیارد تومان بود که خریدار، قصد خرید آن را به مبلغ حدودا ۱۴ میلیارد تومان داشت، اما با پیگیری و اقدامات صورت گرفته در حال حاضر این زمین به نام دولت و منابع طبیعی است.
ابوترابی عنوان کرد: بعد از اینکه رأی قطعی صادر شد دادستان کل کشور اعلام کرد که جلوی بزرگترین زمین خواری ایران گرفته شد، امروز آن مافیا دوباره فعال شده است در صورتی که این زمین متعلق به کل مردم ایران است.
نجف آباد نیوز: به نظر می رسد ابوترابی در این مصاحبه به طرح دوباره ادعاهای مهدی حیدری پاسخ داده باشد که چندی پیش ابوترابی را به یک مناظره دعوت کرد و بعد از آن با انتشار فیلمی، او را به سیاسی کاری در قضیه کارخانه مدرس و حذف رقبای سیاسی متهم کرد. حیدری که در نجف آباد بیشتر با «یاس مدینه» و «قرض الحسنه گنبد سبز» شناخته می شود و سال ۹۰ در انتخابات نهمین دوره مجلس از ابوترابی شکست خورد، مدعی است کارخانه داروسازی مدرس را به قیمت و کاملا قانونی خریده و اگر قرارداد فسخ نشده بود، الآن چندین هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم با سرمایه گذاری یک شرکت از مالزی ایجاد کرده بود.

ابوالفضل ابوترابی بزرگترین زمین خواری ایران در حوزه انتخابیه نجف آباد بزرگترین زمین خواری ایران در حوزه انتخابیه نجف آباد         1

ابوالفضل ابوترابی

مهدی حیدری بزرگترین زمین خواری ایران در حوزه انتخابیه نجف آباد بزرگترین زمین خواری ایران در حوزه انتخابیه نجف آباد           300x239

مهدی حیدری

بزرگترین زمین خواری ایران در حوزه انتخابیه نجف آباد