باشگاه خبرنگاران جوان: علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، آذر96 گفته بود:  بساط حفاظت شخصیت ها را باید جمع کنیم. هیچ تهدید امنیتی در کشور، متوجه هیچ مسئولی نیست. این مالِ دهه 60 بود.

بساط حفاظت شخصیت ها را باید جمع کنیم+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان: علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، آذر۹۶ گفته بود:  بساط حفاظت شخصیت ها را باید جمع کنیم. هیچ تهدید امنیتی در کشور، متوجه هیچ مسئولی نیست. این مالِ دهه ۶۰ بود.

نجف آباد نیوز: اینکه اسرائیلی ها و آمریکایی ها که در نمایش های تبلیغاتی شان، حتی تصویر به روز شده ای از شهید فخری زاده نداشته اند ولی این قدر دقیق و وقیحانه، بیخ گوش پایتخت شخصیتی را ترور می کنند، نشان می دهد عده ای نفوذی در سطوح مختلف به آن ها کمک کرده اند.

نفوذی های ترسویی که اول با اظهار نظرهای سیاسی و وادادگی هایشان، دشمن را تشویق به پیشروی کرده و بعد با طرح «تله تنش»، دست هایشان را بالا می برند.

علی شمخانی بساط حفاظت شخصیت ها را باید جمع کنیم+فیلم بساط حفاظت شخصیت ها را باید جمع کنیم+فیلم                     300x200

علی شمخانی

ابوالحسن بنی صدر بساط حفاظت شخصیت ها را باید جمع کنیم+فیلم بساط حفاظت شخصیت ها را باید جمع کنیم+فیلم photo169139708108056996 300x300

به هوش باشید، “موریانه های موذی” در صدد نفوذ هستند

بساط حفاظت شخصیت ها را باید جمع کنیم+فیلم