در پیاده روی بلوار طالقانی، از تقاطع امام تا حوالی شهربازی، چیزی که زیاده بستنی فروشی است ولی این وسط برخی شون، ابتکارهای جالبی داشتند.

بستنی فروشی بدون سد معبر در نجف آباد

در پیاده روی بلوار طالقانی، از تقاطع امام تا حوالی شهربازی، چیزی که زیاده بستنی فروشی است ولی این وسط برخی شون، ابتکارهای جالبی داشتند.

وقتی شهرداری ازشون خواسته بود که مسیر پیاده رو را نبندند تا ملت بتوانند  توی محور سلامت، دوچرخه سواری و پیاده روی کنند، گوشه ای از مغازه را آماده کردند برای نشستن مشتری. حتی برخی هزینه کرده و فضاهای قابل توجهی را برای این کار، کنار گذاشته اند.

به نظرم اگه شهرداری، چنین مغازه دارهایی که اصول فرهنگ شهروندی را رعایت می کنند، در مراسمی خاص تشویق کنه، بقیه هم الگو بگیرند.

سد معبر بستنی فروشی بدون سد معبر در نجف آباد بستنی فروشی بدون سد معبر در نجف آباد               300x225

سد معبر

بستنی فروشی بدون سد معبر در نجف آباد