بسیج: در حال حاضر بیش از 1300 نفر از بسیجیان شهرستان نجف آباد در نقاط مختلف کار ضدعفونی مساجد، معابر، ادارات، بانک ها و پمپ بنزین ها را در دستور کار قرار داده اند.

بسیج ۱۳۰۰ بسیجی در نجف آباد برای کرونا

بسیج: در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ نفر از بسیجیان شهرستان نجف آباد در نقاط مختلف کار ضدعفونی مساجد، معابر، ادارات، بانک ها و پمپ بنزین ها را در دستور کار قرار داده اند.

۵۰۰ نفر از بسیجیان نیز آموزش خانه به خانه را آغاز کرده و آموزش های لازم را به خانواده ها ارائه می دهند. در همین راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده و شوینده بین مردم توزیع شده  و لشگر۸ نجف اشرف نیز ضمن پشتیبانی از تیم های سیار ضد عفونی کننده، موضوع تامین آب را هم در دستور کار قرار داده است.

هم چنین علاوه بر برگزاری دوره آموزشی نیم روزه برای بیش از یکصد و پنجاه نفر از بسیجیان با همت کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، برنامه ریزی هایی برای تولید روزانه پنج هزار ماسک در حوزه های مقاومت بسیج خواهران شهرستان در صورت مهیا شدن پارچه مناسب انجام شده است.

ضدعفونی کردن معابر نجف آباد توسط بسیجیان بسیج ۱۳۰۰ بسیجی در نجف آباد برای کرونا بسیج ۱۳۰۰ بسیجی در نجف آباد برای کرونا photo                  300x225

ضدعفونی کردن معابر نجف آباد توسط بسیجیان

بسیج ۱۳۰۰ بسیجی در نجف آباد برای کرونا