بهربرداری از بیش از ۴۰طرح عمرانی ،فرهنگی،اقتصادی ،با هزینه افزون بر۵۲۰ میلیارد ریال
بهربرداری از بیش از ۴۰طرح عمرانی ،فرهنگی،اقتصادی ،با هزینه افزون بر۵۲۰ میلیارد ریال

استانداربا سفربه شهرستان نجف اباد از بیش از ۴۰طرح عمرانی ،فرهنگی،اقتصادی ،با هزینه افزون بر۵۲۰ میلیارد ریال افتتاح و بهربردار از ان اغاز شد

استانداربا سفربه شهرستان نجف اباد از بیش از ۴۰طرح عمرانی ،فرهنگی،اقتصادی ،با هزینه افزون بر۵۲۰ میلیارد ریال افتتاح و بهربردار از ان اغاز شد

Download “بهربرداری از بیش از ۴۰طرح عمرانی ،فرهنگی،اقتصادی ،با هزینه افزون بر۵۲۰ میلیارد ریال”

۳۶۰۲.flv – 67 بار دانلود شده است – 9,11 مگابایت