بهره برداری از ورزشگاه شهدای کهریزسنگ
بهره برداری از ورزشگاه شهدای کهریزسنگ
صدا و سیما: در مراسمی با حضور مسئولان مختلف شهرستان، ورزشگاه چند منظوره شهر کهریزسنگ با مساحت 4هزار متر مربع و هزینه 4میلیارد و پانصد میلیون تومان به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.

بهره برداری از ورزشگاه شهدای کهریزسنگ

صدا و سیما: در مراسمی با حضور مسئولان مختلف شهرستان، ورزشگاه چند منظوره شهر کهریزسنگ با مساحت ۴هزار متر مربع و هزینه ۴میلیارد و پانصد میلیون تومان به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.

این ورزشگاه، دارای زمین های فوتسال، والیبال و بسکتبال است.

سالن ورزشی

سالن ورزشی

بهره برداری از ورزشگاه شهدای کهریزسنگ