موج: همزمان با ایام دهه فجر، پروژه گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد با هزینه چهارصد میلیون تومان رسما به بهره برداری رسید. در این طرح بیش از 4800 متر شبکه تغذیه و توزیع گاز به همراه بیست انشعاب عملیاتی شده است.

بهره برداری رسمی از گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد

موج: همزمان با ایام دهه فجر، پروژه گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد با هزینه چهارصد میلیون تومان رسما به بهره برداری رسید. در این طرح بیش از ۴۸۰۰ متر شبکه تغذیه و توزیع گاز به همراه بیست انشعاب عملیاتی شده است.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان در این خصوص گفت: تمامی شش شهر و ۱۲ روستای شهرستان نجف آباد دارای گاز دار هستند و در مجموع بیش از ۱۲۰ هزار مشترک در سطح شهرستان به شبکه گاز متصل هستند.

حسین بندگانی افزود: به برکت انقلاب هم اکنون نعمت گاز طبیعی در ۱۰۹ شهر و ۱۰۶۰ روستا توزیع شده و بیش از یک میلیون ۸۷۰ مشترک در سطح استان معادل ۹۹.۶ درصد جمعیت استان از گاز طبیعی بهره مند هستند و سالانه حدود ۲۱ میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کنند.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان گفت: قبل از انقلاب، تنها ۱۰۰کیلومتر شبکه گاز و یک هزار و ۵۰۰ مشترک در کل استان اصفهان گازدار بودند ولی امروز ۲۶ هزار کیلومتر شبکه، یک هزار و ۱۰۰ علمک، یک هزار و ۱۱۱کیلومتر خط انتقال، ۵۸شهرک صنعتی، ۸هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی و گازرسانی به ۱۵۹ جایگاه CNG در سطح استان اجرایی شده است.

گاز رسانی بهره برداری رسمی از گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد بهره برداری رسمی از گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد                   300x233

گاز رسانی

بهره برداری رسمی از گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد