موج: همزمان با ایام دهه فجر، پروژه گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد با هزینه چهارصد میلیون تومان رسما به بهره برداری رسید. در این طرح بیش از 4800 متر شبکه تغذیه و توزیع گاز به همراه بیست انشعاب عملیاتی شده است.

بهره برداری رسمی از گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد

موج: همزمان با ایام دهه فجر، پروژه گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد با هزینه چهارصد میلیون تومان رسما به بهره برداری رسید. در این طرح بیش از 4800 متر شبکه تغذیه و توزیع گاز به همراه بیست انشعاب عملیاتی شده است.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان در این خصوص گفت: تمامی شش شهر و 12 روستای شهرستان نجف آباد دارای گاز دار هستند و در مجموع بیش از 120 هزار مشترک در سطح شهرستان به شبکه گاز متصل هستند.

حسین بندگانی افزود: به برکت انقلاب هم اکنون نعمت گاز طبیعی در 109 شهر و 1060 روستا توزیع شده و بیش از یک میلیون 870 مشترک در سطح استان معادل 99.6 درصد جمعیت استان از گاز طبیعی بهره مند هستند و سالانه حدود 21 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کنند.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان گفت: قبل از انقلاب، تنها 100کیلومتر شبکه گاز و یک هزار و 500 مشترک در کل استان اصفهان گازدار بودند ولی امروز 26 هزار کیلومتر شبکه، یک هزار و 100 علمک، یک هزار و 111کیلومتر خط انتقال، 58شهرک صنعتی، 8هزار و 600 واحد صنعتی و گازرسانی به 159 جایگاه CNG در سطح استان اجرایی شده است.

گاز رسانی بهره برداری رسمی از گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد بهره برداری رسمی از گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد                   300x233

گاز رسانی

بهره برداری رسمی از گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد