بهره برداری از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پروژه برقی در نجف آباد
بهره برداری از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پروژه برقی در نجف آباد

مدیراموربرق شهرستان نجف آباد درنشست خبری بااشاره به طرح های قابل افتتاح این اداره دردهه فجرامسال اظهارداشت:۲۶طرح عمرانی وبرق رسانی درشهرستان نجف آباد اجراشده وقابل بهره برداری است. وی افزود:برای اجرای این طرح هابیش از۲میلیارد و چهارصد میلیون تومان ازاعتبارات مدیریت اموربرق شهرستان نجف آبادهزینه شده است.مجید مشفقی گفت:بهینه سازی شبکه فشار ضعیف وفشار متوسط […]

مدیراموربرق شهرستان نجف آباد درنشست خبری بااشاره به طرح های قابل افتتاح این اداره دردهه فجرامسال اظهارداشت:۲۶طرح عمرانی وبرق رسانی درشهرستان نجف آباد اجراشده وقابل بهره برداری است.
وی افزود:برای اجرای این طرح هابیش از۲میلیارد و چهارصد میلیون تومان ازاعتبارات مدیریت اموربرق شهرستان نجف آبادهزینه شده است.مجید مشفقی گفت:بهینه سازی شبکه فشار ضعیف وفشار متوسط بلوار ولی عصرقلعه سفید به طول ۵/۳کیلومتر،بهینه سازی وتبدیل شبکه فرسوده به کابل خود نگهداردرخیابان های شیخ بهایی،دلگشا،فرخی،اسرافیلیان،آزادگان وفردوسی نجف آباد،روستاهای گلدره،اشن و دماب در بخش مهردشت،نصب تجهیزات حفاظتی برروی شبکه درشهرهای گلدشت وامیرآباد،احداث شبکه ونصب ترانس جهت رفع ضعف ولتاژ درمناطق مختلف شهرنجف آباد وچهارراه شهید موذنی گلدشت،بهینه سازی وتبدیل شبکه فرسوده به کابل خودنگهداردرکوچه دلنوازخیابان منتظری نجف آباد،احداث شبکه روشنایی بلوارهای اسرافیلیان ،شیخ بهایی جنوبی نجف آباد وخیابان عطارامیرآباد ازجمله طرح های قابل افتتاح شهرستان نجف آباد درفجرامسال است.
وی افزود:برق رسانی به مجتمع ۵۵واحدی روستای حسین آبادمهردشت،تبدیل چراغ های پرمصرف ۲۵۰وات به ۱۵۰وات درخیابان های ۱۵خرداد،رجایی وآیت نجف آباد وشهرهای گلدشت،یزدانشهر،ویلاشهر ودهق وتبدیل چراغ های پرمصرف ۱۲۵وات به ۲۰وات LED درنجف آبادازدیگر پروژه های اجراشده درشهرستان نجف آباد است.
مدیراموربرق شهرستان نجف آباد درادامه به تعداد مشترکین برق درشهرستان اشاره کرد واظهارداشت:این شهرستان درحال حاضر۱۳۰هزارمشترک برق دارد.وی افزود:امسال برای اجرای طرح های برق رسانی در شهرستان نجف آباد۱۲میلیارد تومان تخصیص یافته که ۶میلیاردو۹۷۰میلیون تومان آن از اعتبارات جاری وبقیه آن از محل طرح های همیاری ومشارکتی بوده است.
مشفقی بهینه سازی شبکه ها وتبدیل سیم به کابل در خیابان های نجف آباد،نصب وتعویض ۴هزار و۱۰۰کنتور تک فاز،تقویت ترانس وبهینه سازی هفت دستگاه پست هوایی به منظور تعدیل بار ورفع ضعف ولتاژ،احداث حدود۵کیلومتر شبکه فشار متوسط،نصب ۱۸دستگاه ترانس جهت رفع ضعف ولتاژواحداث شبکه روشنایی روستای جلال آبادرا ازجمله طرح های برق رسانی شهرستان نجف آباد در۱۰ماه گذشته برشمرد.
وی به اقدامات انجام شده در بخش تعمیرات ونگهداری اشاره کرد وگفت: تعویض حدود ۱۸۰۰پایه چراغ باتوجه فرسودگی چراغ های موجود در شهرستان ،سرویس وتعمیرات ۲۹۶پست زمینی وهوایی،تعویض حدود۲۳۰تیر فرسوده واجرای شاخه بری ۱۱هزار اصله درخت جهت بالا بردن قابلیت شبکه ها ازجمله کارهای انجام شده است.
مدیر امور برق شهرستان نجف آباد به طرح های در دست اجرا نیز اشاره کردوگفت:اجرای فیدرگیری از پست فشار قوی نجف آبادیک به صورت دو مدار در کمربندی جنوبی به طول ۶کیلومتر،اجرای طرح روشنایی بلوار سردار صالحی به طول ۵کیلومتر بامشارکت شهزداری نجف آباد،بهینه سازی شبکه ورودی روستای حاجی آباد وبهینه سازی شبکه وتبدیل شبکه هوایی به زمینی درراستای تعریض خیابان شریعتی نجف آباد بین چهارراه مجاهد تا خیابان ۱۵خرداد از جمله طرح های در حال اجرا در شهرستان نجف آباد است.

منبع:اصفهان امروز