خبرگزاری بسیج: گروه های جهادی حوزه مقاومت بسیج امام حسین علیه السلام سپاه ناحیه نجف آباد اقدام به مرمت و بازسازی خانه یک مادر شهید در منطقه مهردشت کردند.

بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت+تصاویر

خبرگزاری بسیج: گروه های جهادی حوزه مقاومت بسیج امام حسین علیه السلام سپاه ناحیه نجف آباد اقدام به مرمت و بازسازی خانه یک مادر شهید در منطقه مهردشت کردند.

بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت+تصاویر بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت+تصاویر photo 2020 10 06 23 19 11 225x300

بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت

بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت+تصاویر

 

بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت+تصاویر بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت+تصاویر photo 2020 10 08 11 05 05 1024x767
بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت
بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت+تصاویر بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت+تصاویر photo 2020 10 06 23 19 11 768x1024
بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت
بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت+تصاویر بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت+تصاویر photo 2020 10 06 23 19 09 768x1024
بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت
بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت+تصاویر بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت+تصاویر photo 2020 10 06 23 19 07 1024x767
بهسازی خانه یک مادر شهید در مهردشت