تصاویر دیدار مقام معظم رهبری با مردم نجف آباد ۱۳۸۰
تصاویر دیدار مقام معظم رهبری با مردم نجف آباد ۱۳۸۰

نجف آباد، شهر علم و ایمان و ایثار و نگاه روشن بینانه ى به مسائل کشور است . از علماى بزرگى که این شهر در اصفهان و سایر نقاط کشور در مسند ارشاد مردم نهاده است ، همه چیزهایى شنیده اند. در دوره ى اساتید استادان ما، مرحوم سید على آیت نجف آبادى بود که […]

نجف آباد، شهر علم و ایمان و ایثار و نگاه روشن بینانه ى به مسائل کشور است . از علماى بزرگى که این شهر در اصفهان و سایر نقاط کشور در مسند ارشاد مردم نهاده است ، همه چیزهایى شنیده اند. در دوره ى اساتید استادان ما، مرحوم سید على آیت نجف آبادى بود که آن طور که ادعا مى شد در حد مراجع بزرگ نجف بود. مرحوم سید محمد نجف آبادى ، مدرس اول اصفهان در دوره ى خود بود؛ یعنى در آن زمانى که علماى بزرگى در اصفهان حضور داشتند، این عالم عالى مقام نجف آبادى ، اول مدرس فقه و اصول در آن شهر بود. مرحوم آیت الله میرزا احمد حججى ، که همین اواخر، مراسم بزرگداشت ایشان در این شهر برگزار شد. پدر بزرگ خود من [پدر بزرگ مادرى ]، مرحوم آیه الله حاج سید هاشم نجف آبادى ، سالها در مشهد مدرس تفسیر معلم اخلاق و معنویت بود. ایشان از نجف به مشهد آمده بود و در سالهاى آخر عمر، براى صله ارحام ، به نجف آباد و خمینى شهر سفر کرد؛ چون فامیل بزرگ میردامادیها و صهرى ها و یگر وابستگان به این فامیل ، خویشاوندان ایشان محسوب مى شدند. در مراجعت از آن سفر، مهمترین ویژگى این مردم را که ایشان به عنوان یادبود و سوغات با خود آورده بود ایمان و ایستادگى مردم بر روى تعبد دینى و عمل دینى نیز ذکر مى کرد. آن دوره یى که همه ى عوامل رژیم در سرتاسر کشور حتّى اعماق روستاها مى رفتند و عمل مى کردند تا دین مردم را تضعیف کنند؛ نجف آباد را وارد جرگه ى حضور در نهضت عظیم امام امت کرد و قبل از انقلاب و بعد از آن ، نجف آباد مثل سیاره ى درخشانى در میان شهرهاى کشور درخشید و سرداران و شهدا و مردان بزرگ و جوانان از خود گذشته ى این شهر، مثالى زدنى شدند.

اجتماع بزرگ مردم نجف آباد، ۱۰آبان ۱۳۸۰