«سید حامد»:سلام به نظر بنده بزرگترین مشکل نظام انتخاباتی در نجف آباد که باعث شده مشکلات قانون انتخابات در این شهر ضریب چند برابری بگیره عدم پاسخگویی حامیان نامزدها و دعوت کنندگان به آنها از فردای انتخابات است.

به هیچ وجه پاسخگوی مردم نیستند

«سید حامد»:سلام به نظر بنده بزرگترین مشکل نظام انتخاباتی در نجف آباد که باعث شده مشکلات قانون انتخابات در این شهر ضریب چند برابری بگیره عدم پاسخگویی حامیان نامزدها و دعوت کنندگان به آنها از فردای انتخابات است.

متاسفانه بعضی از آقایون در نجف آباد به مردم به چشم ماشین رای دهی نگاه میکنند و بعد از انتخابات وقتی سهم خودشون رو از منتخب گرفتند به هیچ وجه پاسخگوی مردم نیستند.

این رویه فسادزا منحصر به انتخابات مجلس هم نیست و حتی در جریان انتخابات های ریاست جمهوری هم شاهد بودیم کسانی که در هفته های منتهی به انتخابات برای رای آوردن آقای روحانی یقه چاک میدادند و مناصب ستاد ایشون رو بین خودشون تقسیم کرده بودند در جریان اعتراضات مردم به اقدامات دولت در دیماه ۹۶ یا آبان ۹۸ در افق محو شده بودند و کاری به کار مردم نداشتند.

کسی به یاد دارد آقایان … و … از بعد از ۲۹ اردیبهشت ۹۶ که به قول خودشون در اون روز کشور رو از افتادن به دره نجات دادند یک ساعت به درد دل مردم گوش داده باشند و به وظیفه خود در انتقال اعتراض مردم به دولتمردان عمل کرده باشند.

پیشنهاد میکنم هر کاندیدایی در انتخابات مجلس یک لیست حد اقل ۱۰ نفره از افرادی که بعد از انتخاب شدن احتمالی کاندیدا، وظیفه انتقال پیام مردم به وی را داشته باشند معرفی کنند تا مردم بدانند در روزهایی که نماینده شان در دسترس نیست باید حرف شان را به چه کسی بزنند.

انتخابات به هیچ وجه پاسخگوی مردم نیستند به هیچ وجه پاسخگوی مردم نیستند                  12 183x300

انتخابات

به هیچ وجه پاسخگوی مردم نیستند