بودجه ۱۰۰ میلیاردی شهرداری نجف آباد برای آسفالت
بودجه ۱۰۰ میلیاردی شهرداری نجف آباد برای آسفالت
ایمنا: شهردار نجف آباد گفت: طی شش ماه گذشته، ۳۵۰ هزار مترمربع زیرسازی معابر خاکی، ۶۰ هزار مترمربع آسفالت معابر خاکی و ۱۲۰ هزار مترمربع روکش آسفالت معابر فرسوده با هزینه‌ای بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان انجام شده است.

بودجه ۱۰۰ میلیاردی شهرداری نجف آباد برای آسفالت

ایمنا: شهردار نجف آباد گفت: طی شش ماه گذشته، ۳۵۰ هزار مترمربع زیرسازی معابر خاکی، ۶۰ هزار مترمربع آسفالت معابر خاکی و ۱۲۰ هزار مترمربع روکش آسفالت معابر فرسوده با هزینه‌ای بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان انجام شده است.

عبدالرسول امامی خاطرنشان کرد: در بودجه سال جاری، ۱۷ میلیارد تومان برای زیرسازی و جدول‌گذاری معابر خاکی و ۸۵ میلیارد تومان برای روکش و لکه‌گیری آسفالت معابر سطح شهر در نظر گرفته شده  و این پروژه‌ها تا پایان سال تکمیل می‌شود.

امامی به ۲۳ پروژه عمرانی فعال شهرداری اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی و عمرانی این پروژه‌ها به‌صورت روزانه، نظارت و پیگیری می‌شود و به‌زودی شهروندان نجف‌آباد شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این طرح‌ها خواهند بود.

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

بودجه ۱۰۰ میلیاردی شهرداری نجف آباد برای آسفالت