بودجه ۴۶ میلیاردی نجف‌آباد در سال ۱۴۰۰
بودجه ۴۶ میلیاردی نجف‌آباد در سال ۱۴۰۰
فرماندار شهرستان نجف‌آباد گفت: بودجه سال‌جاری شهرستان نزدیک به چهل و شش میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این میزان بالغ بر ده میلیارد تومان از اعتبارات استانی است و بقیه به منابع تملک دارایی مربوط می‌شود.

بودجه ۴۶ میلیاردی نجف‌آباد در سال ۱۴۰۰

فرماندار شهرستان نجف‌آباد گفت: بودجه سال‌جاری شهرستان نزدیک به چهل و شش میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این میزان بالغ بر ده میلیارد تومان از اعتبارات استانی است و بقیه به منابع تملک دارایی مربوط می‌شود.

مجتبی راعی با اشاره به تحقق هفتاد درصدی ردیف قانون اعتبارات متوازن بودجه شهرستان در سال گذشته، میزان این ردیف در سال کنونی را بالغ بر نوزده میلیارد تومان عنوان داشت و اضافه کرد: حدود دو میلیارد تومان از بودجه مصوب سالیانه مربوط به ردیف موسوم به ۳درصد درآمد نفت و گاز است، چهار و سه دهم میلیارد تومان ردیف ۲۷درصد ارزش افزوده، نهصد میلیون تومان جرایم رانندگی و چهار میلیارد و هفتصد میلیون تومان آب روستایی است.

راعی از وجود بیش از یکصد و هفده طرح و پروژه مصوب عمرانی و زیرساختی فعال در سطح شهرستان خبر داد و با اعلام برنامه‌ریزی جهت ادامه مراحل اجرایی این طرح‌ها از محل بودجه سالیانه شهرستان خاطر نشان کرد: پانزده میلیارد تومان از بودجه سالیانه نیز مربوط به ردیفی است که با نظر نماینده مردم شهرستان در مجلس، به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند.

فرماندار نجف آباد

مجتبی راعی

بودجه ۴۶ میلیاردی نجف‌آباد در سال ۱۴۰۰