بودجه ۸۴۶ میلیاردی شهرداری نجف آباد
بودجه ۸۴۶ میلیاردی شهرداری نجف آباد
شهرداری: شهردار نجف آباد با اعلام رشد ۴۳ درصدی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری گفت: بودجه سال آینده ۸۴۶ میلیارد تومان پیشنهاد شده است که  ۳۳/۵ درصد آن بودجه جاری و ۶۶/۵ درصد آن بودجه عمرانی است.

بودجه ۸۴۶ میلیاردی شهرداری نجف آباد

شهرداری: شهردار نجف آباد با اعلام رشد ۴۳ درصدی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری گفت: بودجه سال آینده ۸۴۶ میلیارد تومان پیشنهاد شده است که  ۳۳/۵ درصد آن بودجه جاری و ۶۶/۵ درصد آن بودجه عمرانی است.

عبدالرسول امامی یکی از ویژگی های خاص بودجه سال ۱۴۰۲ را همچون سال ۱۴۰۱ تقسیم ارزش افزوده و آلایندگی ها بین مناطق به نسبت جمعیت هر منطقه بر شمرد و بیان داشت: تلاش کردیم بودجه پیشنهادی را در زمان مقرر به شورای اسلامی تقدیم کنیم تا شورا فرصت لازم جهت بررسی و اعلام نظر داشته باشد.

امامی در ادامه درآمدهای حاصل از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را معادل ۱۶/۱۹ درصد از کل بودجه و درآمد حاصل از فروش اراضی و املاک شهرداری را معادل ۸/۱۵ درصد از کل بودجه و درآمد حاصل از ارزش افزوده کالا و خدمات را معادل ۴۴/۹ درصد از کل بودجه و درآمد حاصل از واریز آلایندگی را معادل ۸/۲۷ درصد از کل بودجه و درآمد حاصل از سایر کدهای درآمدی و کوششی و محلی را معادل ۲۲/۵ درصد از کل بودجه اعلام کرد.

شهردار نجف آباد میزان بودجه شهرداری مرکزی را معادل ۲۸ درصد از کل بودجه و بودجه شهرداری منطقه یک را معادل ۱۴/۷۷ درصد از کل بودجه و بودجه شهرداری منطقه ۲ را معادل ۱۳/۷۱ درصد از کل بودجه و بودجه شهرداری منطقه ۳ را معادل ۹/۱۰ درصد از کل بودجه و بودجه شهرداری منطقه ۴ را معادل ۹/۳۳ درصد کل بودجه و بودجه شهرداری منطقه ۵ را معادل ۸/۲۷ درصد از کل بودجه و بودجه سازمان های شهرداری را معادل ۱۴/۳۰ درصد از کل بودجه اعلام کرد.

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

بودجه ۸۴۶ میلیاردی شهرداری نجف آباد