ایمنا: استاندار اصفهان گفت: در کنار معضلی به نام خشکسالی که چندین سال است بخش های مختلف استان را به نوعی درگیر کرده، بوروکراسی سنگین حاکم بر مراکز دولتی را بایستی دیگر مشکل مهم اصفهان بدانیم که با کاهش آن می توان به میزان قابل توجهی شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم. محسن مهر علیزاده […]

ایمنا: استاندار اصفهان گفت: در کنار معضلی به نام خشکسالی که چندین سال است بخش های مختلف استان را به نوعی درگیر کرده، بوروکراسی سنگین حاکم بر مراکز دولتی را بایستی دیگر مشکل مهم اصفهان بدانیم که با کاهش آن می توان به میزان قابل توجهی شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم.

محسن مهر علیزاده استاندار جدید اصفهان که تمامی ساعات اداری دوشنبه آخرین روز آبان ماه خود را به بازدید از مراکز صنعتی و پروژه های عمرانی در کنار حضور در جلسه شورای اداری شهرستان نجف آباد اختصاص داد، با اعلام این مطلب افزود: « خود ما مدیران دولتی تا حدود زیادی برای این بوروکراسی سنگین مقصر هستیم زیرا تلاش می کنیم با فرار از ریسک پذیری، هزینه مسئولیت پذیری را به حداقل میزان ممکن کاهش دهیم.»

مهرعلیزاده از تجربه ۳۸ ساله اش در مسئولیت های مختلف گفت و ادامه داد: «فرهنگ حاکم بر ادارات استان طوری شکل گرفته که به دادن جواب منفی به درخواست های ارباب رجوع عادت کرده و بسیاری از کارها که امکان انجام آن در سطح شهرستان ها وجود دارد را به مرکز استان ارجاع می دهیم.»

تاکید بر واگذاری بخش قابل توجهی از اختیارات مدیران ارشد استانی به همکارانشان در شهرستان ها دیگر مطلبی بود که استاندار پنجاه و هشت ساله اصفهان با بیان آن خاطر نشان کرد: «خودمان جلوی پای خودمان سنگ اندازی می کنیم و برخی محافظه کاری های بیش از حد، دست و پای بخش تولید و صنعت ما را بسته است.»

وی خود را فارغ از دسته بندی های سیاسی مرسوم کشور دانست و ادامه داد: «نمی توان گفت که تحریم ها بدون تاثیر بوده اند و این شرایط منشاء تحولات مثبت و منفی متعددی شده اند . لغو تحریم هایی که در موضوع برجام مورد توافق قرار گرفته بود، به صورت کامل انجام نشده است.»

تاکید بر نگاه درون زا و در عین حال بیرون نگر دیگر موردی بود که محسن مهر علیزاده با بیان آن اظهار داشت: «دو حزب اصلی آمریکا تنها در ظاهر با یکدیگر تفاوت هایی دارند و در اصل هر دو یک هدف را دنبال می کنند. ما هم باید بدانیم که هیچ راهی به جز مقاومت و ایستادگی نداریم و هیچ سرنوشتی به غیر از پیروزی در انتظار ما نخواهد بود.»