بیش از ده هزار نفر در صنعت قالی بافی در شهرستان نجف آباد فعال هستند. رئیس صنعت معدن وتجارت شهرستان نجف آباد گفت: ۴۰ کارگاه قالی بافی در این شهرستان فعال است که در هر کارگاه ۵ تا ۳۰نفرمشغول به کار هستند. آقای نامداری با اشاره به بیمه بیش از سه هزار نفر از قالی […]

بیش از ده هزار نفر در صنعت قالی بافی در شهرستان نجف آباد فعال هستند. رئیس صنعت معدن وتجارت شهرستان نجف آباد گفت: ۴۰ کارگاه قالی بافی در این شهرستان فعال است که در هر کارگاه ۵ تا ۳۰نفرمشغول به کار هستند. آقای نامداری با اشاره به بیمه بیش از سه هزار نفر از قالی بافان  این شهرستان افزود: حدود هفت هزار نفر از در انتظار بیمه شدن هستند که این یکی از دغدغه های این قشر استوی گفت: داشتن کارت مهارت قالی بافی از سازمان فنی وحرفه ای وحداکثر سن ۵۰ سال از شرایط بیمه برای متقاضیان قالی بافی استکاظمی رئیس اتحادیه قالی بافان نیز افزود:  بند اسلیم ، لچک وترنج، افشان و گل فرنگ از طرح و نقش هایی است که در شهرستان نجف آباد بافته می شود.