«ریحانه»: از قدیم گفتند :از نخورده بگیر بده به خورده،که چشم و دلش بیشتر میدوه. نقل این روزای شهر ماست.

بیمار که نمیشوید هیچ بلکه شفا هم میگیرید

«ریحانه»: از قدیم گفتند :از نخورده بگیر بده به خورده،که چشم و دلش بیشتر میدوه. نقل این روزای شهر ماست.

با شیوع کرونا ، اونا که فقیرتر و بدبخت تر بودند، اوضاع زندگیشون بدتر شد؛ اونام که تو پول غلت میخورند، هر روز بیشتر پول رو پول میذارند و ادعای پیروزی میکنند.
با اومدن این ویروس ناخوانده به شهرمون؛مسئولین فهیم مون بلافاصله اعلام کردند که کاسه کوزه همه دستفروشا؛بازار شبیا؛روز بازاریا جمع کنند ،چون باعث انتقال ویروس میباشند؛چرا این حرفو زدند ،چون هر شب سر سیر به بالین گذاشتند و جاشونم گرم ونرم بوده.

اما بریم سراغ اصل مطلب؛ خواستم به همشهریان عزیزم بگم،درسته الان تو دوران مدرنیته زندگی میکنیم ولی هنوز افکار جاهلانه در کشورمون کم نیست.
همیشه اقشار کم درآمد و ضعیف از دید اقشار مرفه و بی درد،عامل بیماریها وامراض گوناگون بودند و هستند و اقشار ثروتمند ضد ویروس و میکروب میباشند،اصلا اونا فرشته اند😠

این فروشگاههای بزرگ اینا چون مدیر عاملشون یک آدم گردن کلفته و پولدار، از این جهت جناب #کرونا خان جرات نزدیک شدن به این مراکز رو نداره، از این جهت اگر از این مکانها خرید کنید؛ بیمار که نمیشوید هیچ بلکه شفا هم میگیرید.

متاسفم به این افکار دوره جاهلیت که هنوز یک سری از #مسئولین ما در سر دارند. تا جایی که مساجد ما رو تعطیل کردند،نماز جمعه، مراکز علمی فرهنگی مذهبی؛همه رو تعطیل کردند ولی کماکان ثروتمندان در حال تاختن میباشند.

و کسی نیست بهشون بگه کجا باین عجله؛این راهی که دارید میرید با این سرعت سر از نا کجا آباد در می آورید آخر

لعنت الله علی القوم الظالمین.

کرونا بیمار که نمیشوید هیچ بلکه شفا هم میگیرید بیمار که نمیشوید هیچ بلکه شفا هم میگیرید            300x169

کرونا

بیمار که نمیشوید هیچ بلکه شفا هم میگیرید