فارس: آنچه باعث رنجش مردم است، بی‌عدالتی و فساد و تبعیض است اگر جلوی این بی‌عدالتی‌ها در کشور گرفته شود، مردم دلگرم‌تر خواهند شد و این وظیفه اصلی و حیاتی تمام مسؤولان در تمام سه قوه است.

بی عدالتی، مردم را رنجانده

فارس: آنچه باعث رنجش مردم است، بی‌عدالتی و فساد و تبعیض است اگر جلوی این بی‌عدالتی‌ها در کشور گرفته شود، مردم دلگرم‌تر خواهند شد و این وظیفه اصلی و حیاتی تمام مسؤولان در تمام سه قوه است.

حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد در پایان راهپیمایی ۲۲بهمن امسال گفت:حضور پرشور مردم به معنای این است که مسؤولان با این امنیت و وحدتی که در جامعه وجود دارد، از همه امکانات داخل برای ایجاد اشتغال، زدودن فقر و بی‌عدالتی تلاش کنند چراکه خواسته برحق مردم عدالت محوری و اجرای کامل عدالت است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مردم با حضورشان در این روز مشت محکمی بر دهان خیال‌بافی‌های دشمنان زدند که مرگ آری ذلت نه، ما با کمبود می‌سازیم با ذلت نمی‌سازیم و ما برای عزت، کرامت و عدالت جهانی انقلاب کردیم.

فرماندار و  امام جمعه نجف آباد بی عدالتی، مردم را رنجانده بی عدالتی، مردم را رنجانده                   3 300x200

فرماندار و امام جمعه نجف آباد

بی عدالتی، مردم را رنجانده