میدان مرکزی نجف آباد تا اوایل دهۀ50 با مشکل تاریکی و نبود علائم ترافیکی مواجه بود. وضعیت طوری بود که اتوبوس‌های بین‌شهری که از غرب به سمت اصفهان و تهران تردد می‌کردند، گاهی متوجه وجود میدان نشده و با همان سرعت وارد میدان می‌شدند.

تاریکی میدان مرکزی نجف آباد+تصاویر

میدان مرکزی نجف آباد تا اوایل دهۀ۵۰ با مشکل تاریکی و نبود علائم ترافیکی مواجه بود. وضعیت طوری بود که اتوبوس‌های بین‌شهری که از غرب به سمت اصفهان و تهران تردد می‌کردند، گاهی متوجه وجود میدان نشده و با همان سرعت وارد میدان می‌شدند.

گاهی فقط از نرده‌های دورتادور میدان رد می‌شدند و مواقعی هم به درختان گیر می‌کردند یا اگر سرعت‌شان زیاد بود، آن طرف میدان به درخت یا مغازه‌ای گیر می‌کردند. وقتی اواخر دهۀ۴۰ نمایندگی راهنمایی و رانندگی کارش را در نجف‌آباد شروع کرد، یکی از اولین اقداماتش نصب علائم هشدار دهنده و ترافیکی در محدودۀ منتهی به میدان امام‌خمینی بود. این‌کار، مشکل را کم کرد ولی چون خبری از برق و چراغ‌های روشنایی نبود، مشکل ادامه پیدا کرد.

آن ‌‌زمان خبری از شبکۀ برق به معنی امروزی‌اش نبود و فقط جاهایی که از کارخانۀ برق انشعاب خریده بودند، مختصر روشنایی داشتند. کارخانه‌ای که چند سرمایه‌دار اوایل دهۀ چهل در تقاطع خیابان‌های ۱۷شهریور و رجایی مرکزی برپا کرده بودند.

چون شهرداری توانی برای خرید برق و توسعۀ شبکه در گوشه و کنار شهر نداشت، خودِ کارخانۀ برق از برای زیبایی و تبلیغات، یک «برج نور» درست روبه‌روی درِ فعلی مسجد‌جامع ساخته بود. ده‌ها لامپ مهتابی را طوری کنار هم قرار داده بودند که تشکیل یک برجِ نورانی هشت متری می‌داد؛ نمادی درخشان برای شهر که تا حدودی ظلمات مرکز شهر را کاهش داد.

مشکل ادامه داشت تا وقتی که نزدیک انقلاب، شبکۀ برق به تدریج توسعه پیدا کرد و اولین چراغ راهنمایی سه‌رنگ با شمایل امروزی‌اش را سال۵۷ رونمایی کردند.

*بخشی از کتاب «ناگفته ها» به روایت محمد رضا پزشکی. کاری از انتشارات مهر زهرا

ورود اتوبوس به باغ ملی نجف آباد تاریکی میدان مرکزی نجف آباد+تصاویر تاریکی میدان مرکزی نجف آباد+تصاویر 47 300x187

ورود اتوبوس به باغ ملی نجف آباد

ورود اتوبوس به باغ ملی نجف آباد تاریکی میدان مرکزی نجف آباد+تصاویر تاریکی میدان مرکزی نجف آباد+تصاویر 46 300x190

ورود اتوبوس به باغ ملی نجف آباد

تاریکی میدان مرکزی نجف آباد+تصاویر