تاریک ماندن ابعاد تصادف مرگبار کمربندی شمالی
تاریک ماندن ابعاد تصادف مرگبار کمربندی شمالی

با وجود گذشت بیش از یک هفته از تصادف مرگبار پراید با یک دستگاه کامیون در بزرگراه شهید کاظمی به عنوان کمربندی پر تردد شهر، هنوز نیز علت اصلی بروز این حادثه تکان دهنده از سوی دستگاه های متولی اعلام نشده که این امر بازار شایعات را در این مورد داغتر از همیشه کرده است. […]

با وجود گذشت بیش از یک هفته از تصادف مرگبار پراید با یک دستگاه کامیون در بزرگراه شهید کاظمی به عنوان کمربندی پر تردد شهر، هنوز نیز علت اصلی بروز این حادثه تکان دهنده از سوی دستگاه های متولی اعلام نشده که این امر بازار شایعات را در این مورد داغتر از همیشه کرده است.

در این میان مردم حدس و گمان های مختلفی را در مورد علت حادثه مطرح می کنند که بعضا با یکدیگر اختلافات بسیار جدی نیز در تشریح ماجرا دارند که از جمله آنها می توان به طرح دلیل تعقیب و گریز پلیسی برای این تصادف اشاره کرد که ادعای برخی شاهدان عینی در خصوص مشاهده چندین سلاح سرد در محل تصادف نیز، به عنوان گواه این ادعا، مطرح می شود.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که دستگاه های مسئول در نهایت علت بروز چنین حادثه را چه عاملی معرفی می کنند ولی در صورت طولانی شدن این انتظار، گسترش شایعات مختلف و برهم خوردن آرامش روانی شهروندان از محل این موضوع چندان دور از انتظار نخواهد بود.

لازم به ذکر است که متاسفانه در مورد بسیاری دیگر از حوادث و رویدادهای شهر نیز که قبلا به تیتر رسانه ها و نقل محافل مجازی تبدیل شده بودند، عدم اطلاع رسانی به موقع و صحیح در خصوص جزئیات آنها،بهترین زمینه را برای گسترش شایعاتی باور نکردنی فراهم کرده بود.