طی روزهای گذشته باز هم کارگران یکی از کارخانجات نجف آباد به دلیل مشکلات کاری و عدم دریافت حقوق طی چندین ماه متوالی در برابر فرمانداری شهر تجمع کردند. البته این بار نوبت به کارگران کارخانه کاشی نیلو رسیده بود که تلاش کنند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. لازم به ذکر است که […]

طی روزهای گذشته باز هم کارگران یکی از کارخانجات نجف آباد به دلیل مشکلات کاری و عدم دریافت حقوق طی چندین ماه متوالی در برابر فرمانداری شهر تجمع کردند.
البته این بار نوبت به کارگران کارخانه کاشی نیلو رسیده بود که تلاش کنند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. لازم به ذکر است که چندین ماه پیش وقتی برخی رسانه ها به انتقاد از مشکلات این کارخانه پرداخته بودند، برخی مسئولان شهر فشار آوردند که نباید به این گونه مسائل دامن زد و مشکلات به تدریج برطرف خواهد شد.
آخرین پیشنهاد مسئولان به کارگران دریافت ۲ ماه حقوق بیکاری و ماندن در خانه بوده است؛ پیشنهادی که به نظر بسیاری از کارگران کار را برای همیشه تمام خواهد کرد.
البته در این میان پرسنل کاشی اصفهان نیز وضعیت بهتری ندارند و بارها در نقاط مختلف دست به اعتراض و تجمع زده اند.
واگذاری این دو کارخانه شاخص شهرستان به بخش خصوصی، سرآغاز شروع مشکلات آنها طی سالهای اخیر بوده است.

(تصویر خبر مربوط به تجمع قبلی کارگران است)