تامین اعتبارات شهرستان در ضریب استان تجدید نظر می شود
تامین اعتبارات شهرستان در ضریب استان تجدید نظر می شود

برای تامین اعتبارات شهرستان در ضریب استان تجدید نظر می شود. استاندار اصفهان در دیدار با مسئولان شهرستان نجف آباد به تخصیص اعتبارات این شهرستان اشاره کرد و گفت: از صد درصد اعتبارات کشور ۸۰ درصد ملی و ۲۰ درصد استانی است و با عنایت به موقعیت و جایگاه ویژه این شهرستان از اعتبارات استانی […]


برای تامین اعتبارات شهرستان در ضریب استان تجدید نظر می شود.

استاندار اصفهان در دیدار با مسئولان شهرستان نجف آباد به تخصیص اعتبارات این شهرستان اشاره کرد و گفت: از صد درصد اعتبارات کشور ۸۰ درصد ملی و ۲۰ درصد استانی است و با عنایت به موقعیت و جایگاه ویژه این شهرستان از اعتبارات استانی در سال آینده افزایش می یابد.

زرگرپور با حمایت از انعقاد خواهر خواندگی شهر نجف آباد و نجف اشرف، افزود: در این خصوص موافقت وزیر کشور و وزیر امور خارجه لازم است و باید روال و دستورالعمل های قانونی آن طی شود و مدیریت استان نیز آماده ی پیگیری این موضوع است.

وی با بیان اینکه خواهرخواندگی بستر افزایش مراودات فرهنگی و مدنی را فراهم می کند، گفت: خواهرخواندگی تنها افزایش مبادلات اقتصادی و حاکمیتی نیست و باید مراودات فرهنگی و ارتباط دو نهاد شهرداری تقویت شود.

استاندار به لزوم ساخت متروی این شهرستان اشاره کرد و افزود: اعتقاد داریم که این پروژه باید پیشرفت داشته باشد چرا که احداث مترو به نفع نجف آباد و شهرستان های اطراف خواهد بود و در این راستا مدیران باید مطالعات خود را به جلسات قطار شهری استان ارائه نمایند.

زرگر پور با تاکید بر اینکه طرح جامع نجف آباد باید هرچه سریعتر تهیه و به تصویب برسد، گفت: با تصویب و اجرای طرح جامع و تفضیلی شهراصفهان بسیار از مشکلات شهری حل و جلوی بسیاری از سودجویی ها گرفته شد.

نماینده ی مجلس شورای اسلامی در شهرستان نجف آباد نیز با اشاره به ظرفیت های خوب شهرستان ویژه ی نجف آباد، خواستار عنایت بیشتر استانداری در افزایش بودجه ی این شهرستان شد.

فرماندار نجف آباد ، گفت: شهرستان نجف آباد در اکثر شاخص های استان دارای رتبه های دوم و سوم است ولی در اختصاص بودجه در ردیف هشتم قرار گرفته است