برای تامین اعتبارات شهرستان در ضریب استان تجدید نظر می شود. استاندار اصفهان در دیدار با مسئولان شهرستان نجف آباد به تخصیص اعتبارات این شهرستان اشاره کرد و گفت: از صد درصد اعتبارات کشور ۸۰ درصد ملی و ۲۰ درصد استانی است و با عنایت به موقعیت و جایگاه ویژه این شهرستان از اعتبارات استانی […]


برای تامین اعتبارات شهرستان در ضریب استان تجدید نظر می شود.

استاندار اصفهان در دیدار با مسئولان شهرستان نجف آباد به تخصیص اعتبارات این شهرستان اشاره کرد و گفت: از صد درصد اعتبارات کشور ۸۰ درصد ملی و ۲۰ درصد استانی است و با عنایت به موقعیت و جایگاه ویژه این شهرستان از اعتبارات استانی در سال آینده افزایش می یابد.

زرگرپور با حمایت از انعقاد خواهر خواندگی شهر نجف آباد و نجف اشرف، افزود: در این خصوص موافقت وزیر کشور و وزیر امور خارجه لازم است و باید روال و دستورالعمل های قانونی آن طی شود و مدیریت استان نیز آماده ی پیگیری این موضوع است.

وی با بیان اینکه خواهرخواندگی بستر افزایش مراودات فرهنگی و مدنی را فراهم می کند، گفت: خواهرخواندگی تنها افزایش مبادلات اقتصادی و حاکمیتی نیست و باید مراودات فرهنگی و ارتباط دو نهاد شهرداری تقویت شود.

استاندار به لزوم ساخت متروی این شهرستان اشاره کرد و افزود: اعتقاد داریم که این پروژه باید پیشرفت داشته باشد چرا که احداث مترو به نفع نجف آباد و شهرستان های اطراف خواهد بود و در این راستا مدیران باید مطالعات خود را به جلسات قطار شهری استان ارائه نمایند.

زرگر پور با تاکید بر اینکه طرح جامع نجف آباد باید هرچه سریعتر تهیه و به تصویب برسد، گفت: با تصویب و اجرای طرح جامع و تفضیلی شهراصفهان بسیار از مشکلات شهری حل و جلوی بسیاری از سودجویی ها گرفته شد.

نماینده ی مجلس شورای اسلامی در شهرستان نجف آباد نیز با اشاره به ظرفیت های خوب شهرستان ویژه ی نجف آباد، خواستار عنایت بیشتر استانداری در افزایش بودجه ی این شهرستان شد.

فرماندار نجف آباد ، گفت: شهرستان نجف آباد در اکثر شاخص های استان دارای رتبه های دوم و سوم است ولی در اختصاص بودجه در ردیف هشتم قرار گرفته است