تایید صلاحیت ۸۴درصدی داوطلبان شورای شهر+ جزئیات کامل
تایید صلاحیت ۸۴درصدی داوطلبان شورای شهر+ جزئیات کامل

منبعی آگاه و موثق در گفت و گو با خبرنگار نجف آباد نیوز اعلام داشت که از مجموع ۲۹۹ فردی که برای انتخابات شوراهای شهر در شهرستان نجف آباد ثبت نام کرده بودند، ۱۳نفر انصراف داده، ۳۹ نفر عدم تایید صلاحیت شده و ۲۴۲ نفر هم معادل ۸۴درصد داوطلبان تایید صلاحیت شده اند. از مجموع […]

منبعی آگاه و موثق در گفت و گو با خبرنگار نجف آباد نیوز اعلام داشت که از مجموع ۲۹۹ فردی که برای انتخابات شوراهای شهر در شهرستان نجف آباد ثبت نام کرده بودند، ۱۳نفر انصراف داده، ۳۹ نفر عدم تایید صلاحیت شده و ۲۴۲ نفر هم معادل ۸۴درصد داوطلبان تایید صلاحیت شده اند.

از مجموع تایید نشدگان، ۵نفر توسط هیات اجرایی به دلیل نقض پرونده رد شده اند.

جزئیات کامل را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

رد به دلیل نقص پرونده عدم تایید درصد

(از اعشار درصد صرف نظر شده)

تاییدی بررسی شده انصرافی تعداد ثبت نامی نام شهر ردیف
۳ ۲۵ ۸۴ ۱۵۵ ۱۸۳ ۹ ۱۹۲ نجف آباد ۱
۲ ۵ ۸۱ ۳۱ ۳۸ ۲ ۴۰ گلدشت ۲
۰ ۲ ۸۹ ۱۷ ۱۹ ۱ ۲۰ کهریزسنگ ۳
۰ ۴ ۷۶ ۱۳ ۱۷ ۰ ۱۷ جوزدان ۴
۰ ۲ ۸۷ ۱۴ ۱۶ ۱ ۱۷ علویجه ۵
۰ ۱ ۹۲ ۱۲ ۱۳ ۰ ۱۳ دهق ۶
۵ ۳۹ ۸۴ ۲۴۲ ۲۸۶ ۱۳ ۲۹۹ جمع