صبح امروز (دوازدهم آذر98) با چپ کردن یک تاکسی و برخورد چندماشین دیگر تصادف زنجیره ای و ترافیک دراین فلکه ایجادشد. چندتصادف دیگر در این میدان باید اتفاق بیفتد تا مسولین از خواب بیدار شوند وفکری به حال این میدان پرخطر کنند...

تا مسولین از خواب بیدار شوند

حرف مردم- «بابایی» نوشته: باسلام  . بازهم تصادف در فلکه دانشگاه آزاد
صبح امروز (دوازدهم آذر۹۸) با چپ کردن یک تاکسی و برخورد چندماشین دیگر تصادف زنجیره ای و ترافیک دراین فلکه ایجادشد.

چندتصادف دیگر در این میدان باید اتفاق بیفتد تا مسولین از خواب بیدار شوند وفکری به حال این میدان پرخطر کنند…

این میدان جزء این شهرحساب نمیشه که  هیچ مسولی پاسخگو نیست …

نجف آباد نیوز: چند سال پیش در توافقی بین شهرستان و وزارت راه و شهرسازی، قرار شد شهرداری نجف آباد تقاطع غیر همسطح شهیدان حجتی در مسیر فولادشهر را بسازد و وزارت راه، میدان دانشگاه آزاد را به صورت تقاطع غیر همسطح بهسازی کند.

الآن بیش از یک سال است که شهرداری به تعهدش عمل کرده و تقاطع شهیدان حجتی راه افتاده ولی در مورد میدان دانشگاه آزاد کار خاصی انجام نشده. پیگیری این کار بایستی از طریق وزارت راه انجام گیرد. انتخابات مجلس پیش رو است و ایجاد این تقاطع می تواند یکی از مطالبات رای دهندگان باشد. مطالبه ای که همانند دیگر مطالبات، در طول فعالیت نماینده مجلس نیز باید توسط افکار عمومی دنبال شود.

 

حرف مردم- «ای. آر» نوشته: باسلام و خسته نباشید.

من مادر یکی از دانش آموزان مدرسه سما هستم که امروز حادثه را با چشم خودم دیدم و تنم لرزید.

پسرم هر روز صبح باید این مسیر خطرناک و پر حادثه را برود و برگردد.. و هر روز خطر پشت خطر.. چرا فلکه دانشگاه آزاد را درست نمی کنید..

چرا به فکر مردم به فکر طفل های معصوم نیستید و ما هم هر روز نگران تر از دیروز که نکنه خدای ناکرده اتفاقی برای فرزندانمان بیفتد..

انگار فرزندان،فرزندان  خودتان یک فکری به حال این فلکه کنید.. هزاران مردم هم که از دست بروند انگار نه انگار..یک دقیقه خودتان را جای آنها بگذارید و فکری برای نجات جان آدمها بکنید

تصویر، تزیینی است

تصادف در نجف آباد

تصادف در نجف آباد