تبدیل ارگ به «ارگ موزه»+ تصاویر
تبدیل ارگ به «ارگ موزه»+ تصاویر

ارگ شیخ بهایی نجف آباد در ایام نوروز اولین تجربه خود از تبدیل شدن به «ارگ موزه» را پشت سر می گذارد. حال و هوای خاص این مجموعه خیلی ها را جذب کرده است. تصاویری از ارگ موزه شیخ بهایی  

ارگ شیخ بهایی نجف آباد در ایام نوروز اولین تجربه خود از تبدیل شدن به «ارگ موزه» را پشت سر می گذارد. حال و هوای خاص این مجموعه خیلی ها را جذب کرده است.

تصاویری از ارگ موزه شیخ بهایی