نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: در چندین نقطه از حوزه انتخابیه، شهروندان و دستگاه‌های دولتی سال‌ها است که با مشکلات مرتبط با وقف، دست به گریبان هستند ولی طرح ارائه شده برای تبدیل به احسن این موقوفات، به دلیل کاغذبازی‌های پیچیده مجموعه اوقاف، هنوز به نتیجه نرسیده است.

تبدیل به احسن موقوفات، اسیر کاغذبازی‌ها مانده

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: در چندین نقطه از حوزه انتخابیه، شهروندان و دستگاه‌های دولتی سال‌ها است که با مشکلات مرتبط با وقف، دست به گریبان هستند ولی طرح ارائه شده برای تبدیل به احسن این موقوفات، به دلیل کاغذبازی‌های پیچیده مجموعه اوقاف، هنوز به نتیجه نرسیده است.

ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: در طرح تبدیل به احسن، معادل موقوفه ثبت شده، در نقطه‌ای دیگر به اوقاف واگذار می‌شود تا هم‌زمان مشکل مردم و دستگاه‌های دولتی نیز برطرف شود ولی پیچ و خم‌های اداری، هنوز اجازۀ چنین‌کاری را نداده است.

ابوترابی با اشاره به تنظیم اولین شکایت بر علیه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در قالب اجرای قانون اعاده اموال نامشروع، ادامه داد: این قانون در سال ۹۸ به تصویب رسید و چندین ماه بعد شیوه‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد و در حال حاضر نیز با پیگیری قوه قضاییه و مجلس در حال اجرا می‌باشد.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

تبدیل به احسن موقوفات، اسیر کاغذبازی‌ها مانده