یکی از شهروندان با ارسال این تصاویر نوشته: سلام. نمیدونم خرید و فروش حج و زدن آگهی آن در بانک دولتی قانونی هست یا نه؟! دلالی به بانک ها هم کشیده شده؟! خرید و فروش فیش حج در بانک ملی شعبه خیام نجف آباد

تبلیغ فروش فیش حج در یکی از بانک های نجف آباد+تصاویر

یکی از شهروندان با ارسال این تصاویر نوشته: سلام. نمیدونم خرید و فروش حج و زدن آگهی آن در بانک دولتی قانونی هست یا نه؟! دلالی به بانک ها هم کشیده شده؟! خرید و فروش فیش حج در بانک ملی شعبه خیام نجف آباد

نجف آباد نیوز: البته این تصاویر روز پنج شنبه نهم مرداد ۹۹ برای ما ارسال شده و به احتمال زیاد (امیدواریم) الآن مساله حل شده باشد.

خرید و فروش فیش حج در بانک نجف آباد تبلیغ فروش فیش حج در یکی از بانک های نجف آباد+تصاویر تبلیغ فروش فیش حج در یکی از بانک های نجف آباد+تصاویر      2 225x300

خرید و فروش فیش حج در بانک نجف آباد

خرید و فروش فیش حج در بانک نجف آباد تبلیغ فروش فیش حج در یکی از بانک های نجف آباد+تصاویر تبلیغ فروش فیش حج در یکی از بانک های نجف آباد+تصاویر       225x300

خرید و فروش فیش حج در بانک نجف آباد

تبلیغ فروش فیش حج در یکی از بانک های نجف آباد+تصاویر