صبح امروز در شانزدهمین روز آذر ماه، روزی که به عنوان “روز دانشجو” نامگذاری شده، چندین هزار نفر از دانشجویان این واحد در تجمعی در برابر ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه،خواستار توضیح مسئولان در  خصوص فاجعه واژگونی اتوبوس فرسوده حمل و نقل دانشجویان شدند. دقایقی پیش دکتر امیری ریاست دانشگاه آزاد نجف آباد در جمع دانشجویان […]

 صبح امروز در شانزدهمین روز آذر ماه، روزی که به عنوان “روز دانشجو” نامگذاری شده، چندین هزار نفر از دانشجویان این واحد در تجمعی در برابر ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه،خواستار توضیح مسئولان در  خصوص فاجعه واژگونی اتوبوس فرسوده حمل و نقل دانشجویان شدند.

دقایقی پیش دکتر امیری ریاست دانشگاه آزاد نجف آباد در جمع دانشجویان معترض حضور پیدا کرد.

دانشجویان در حال حاضر به همراه دکتر امیری ریاست دانشگاه به سمت مسجد دانشگاه در حرکت اند.

این خبر به تدریج کامل می شود.

لازم به ذکر است که پیش از این برخی سایت ها خبر از اعلام قدردانی دانشجویان مصدوم از مسئولان دانشگاه آزاد نجف آباد داده بودند.