تجمع اعتراضی کارگران کارخانجات کاشی نجف آباد در مقابل فرمانداری
تجمع اعتراضی کارگران کارخانجات کاشی نجف آباد در مقابل فرمانداری

دیروز برای چندمین بار طی سا لهای اخیر کارگران کارخانجات کاشی اصفهان و نیلو که ماهها است حقوق خود را دریافت نکرده به دلیل این موضوع و نداشتن امنیت شغلی یک بار دیگر تجمعی را در برابر فرمانداری ویژه نجف آباد برگزار و خواستار حل مشکلات مختلف خود شدند. در این تجمع که چند ساعتی […]

دیروز برای چندمین بار طی سا لهای اخیر کارگران کارخانجات کاشی اصفهان و نیلو که ماهها است حقوق خود را دریافت نکرده به دلیل این موضوع و نداشتن امنیت شغلی یک بار دیگر تجمعی را در برابر فرمانداری ویژه نجف آباد برگزار و خواستار حل مشکلات مختلف خود شدند.

در این تجمع که چند ساعتی نیز ادامه داشت کارگران این دو کارخانه که طی سالهای اخیر به بخش خصوصی واگذار گردیده اند،خواستار توجه بیشتر مسئولان امر به مشکلات آنها و جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع حاکم بر این دو مجموعه شدند.

لازم به ذکر است که با وجود اینکه مدیریت این دو کارخانه شرایط تحریم و رکود حاکم بر جامعه را به عنوان دلیل اصلی بحران به وجود آمده در مجموعه های تحت مدیریت خود می دانند،عده زیادی سوء مدیریت را عامل اصلی بروز وضعیت موجود دانسته و گسترش فعالیت واحد های مشابه در شهر نجف آباد علیرغم شدید تر بودن مشکلات آنها را گواهی بر این مدعا ذکر می کنند.

اخراج دهها کارگر با وجود داشتن سابقه کار طولانی،بدهی میلیاردی به دستگاه های خدمات رسان بابت قبوض حامل های انرژی و تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق پرسنل از جمله مشکلات حال حاضر این کارخانجات محسوب می شود.

لازم به ذکر است یکی از این کارخانجات علیرغم ادعای نداشتن منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارگران و دیگر بدهی های خود، امسال یک تیم را در لیگ برتر فوتسال کشور با هزینه بسیار سنگین،شرکت داده که اتفاقا در اکثر دیدار های خود نیز با شکست مواجه شده است.