اوایل سال58، ده‌ها نفر از دختر و پسرهای دیپلمه که به دلایل مختلف شغلی پیدا نکرده بودند، تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی گرفتند. یک روز صبح تحصن کردند در حیاط آموزش و پرورش نجف آباد و اعلام کردند تا تعیین تکلیف‌شان، همان‌جا خواهند ماند.

تجمع اعتراض دیپلمه ها در نجف آباد

اوایل سال۵۸، دهها نفر از دختر و پسرهای دیپلمه که به دلایل مختلف شغلی پیدا نکرده بودند، تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی گرفتند. یک روز صبح تحصن کردند در حیاط آموزش و پرورش نجف آباد و اعلام کردند تا تعیین تکلیفشان، همانجا خواهند ماند.

مرتب شعار میدادند و شلوغ میکردند. آموزش و پرورش، آن زمان در ساختمان فعلی کلینیک درمانی فرهنگیان درست روبهروی دکۀ ما قرار داشت و زودتر از همیشه صبح اول وقت، خودم را به صحنه رساندم. یک ردیف نرده، حیاط ساختمان را از خیابانهای امام و شیخبهایی جدا میکرد. مثل الآن، یک ورودی از سمت شمال و ورودی دیگری از طرف جنوبشرقی به حیاط راه داشتند. هنوز خبر خاصی به جز داد و بیدا جوانها نبود.

نزدیک ظهر که برگشتم، همه چیز مثل قبل بود و فقط برخی خانواده‌ها در حال تزریق ساندویچ، میوه و نوشابه در بین معترضان بودند. ساعت که به دو عصر رسید، تعدادی از خانواده‌ها شروع کردند به بردن دختران‌شان و هر چه به غروب نزدیک ‌شدیم، از سر و صدا و تعداد حاضرین کم ‌شد. غروب که شد، «نعمت» و دار و دسته‌اش که همگی از اراذل شناخته‌شده بودند را با چوب، چماق و سلاح‌سرد سازماندهی کردند تا از درِ شمالی وارد حیاط اداره شده و باقیماندۀ معترضان را از محوطۀ آموزش و پرورش بیرون کنند.

با شروع حمله، بیشتر حاضرین از در دیگر فرار کردند ولی یکی از دخترها محکم سرجایش نشسته و تکان نمی‌خورد. دو تا از چهره‌های تندرو که آن زمان حدود چهل سال سن داشتند، رفتند بالای سَرَش. یکی‌شان وقتی مقاومت و سماجت آن دختر جوان را دید، با ضربۀ پوتین‌، صورتش را پر از خون کرد. اگر لحظه‌ای معطل می‌کردم، معلوم نبود چه بلایی سرش می‌آوردند. رفتم وسط و سرِ حرف را با دختر بخت‌برگشته باز کردم.

– بخشی از کتاب ناگفته ها، خاطرات محمد رضا پزشکی خبرنگار روزنامه اطلاعات در دهه های ۴۰ و ۵۰ نجف آباد؛ کاری از انتشارات مهر زهرا

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی تجمع اعتراض دیپلمه ها در نجف آباد تجمع اعتراض دیپلمه ها در نجف آباد                   236x300

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

تجمع اعتراض دیپلمه ها در نجف آباد